História

Detský domov „Lienka“ spája svoju bohatú históriu s osobitnou školou (OŠI; neskôr špeciálna základná škola) vo Veľkých Kapušanoch. Prvé 2 triedy osobitnej školy boli založené už v roku 1952. Postupne sa rozrastal počet tried i žiakov a v roku 1962 bola škola rozšírená na internátnu školu, pričom tu už boli umiestňovaní, okrem žiakov, ktorí boli na týždenných pobytoch, i deti s nariadenou ústavnou výchovou. V roku 1969 ma OŠI už 125 žiakov a 60 zamestnancov. Postupne sa škola rozrastala nielen počtom žiakov, ale i priestorovo. V roku 1978 už má škola  16 tried, 155 žiakov a 74 zamestnancov.

V roku 1988 sa pre potreby OŠI odkúpila novostavba ubytovne Slovnaftu – Vojany, ktorá sa následne zrekonštruovala a v roku 1991 sa do novej výškovej budovy nasťahovalo 180 detí OŠI s nariadenou ústavnou výchovou a o dva roky neskôr i 26 detí z detského domova v Kašove. 

Od roku 1992 zariadenie dostalo právnu subjektivitu a v roku 1994 štatút detského domova s názvom Lienka. V roku 1997 sa zariadenie rozdelilo pod 2 rezorty: rezort sociálny a rezort školstva a vznikajú dve organizácie pod jedným vedením – DeD „Lienka“ a Špeciálna základná škola internátna (ŠZŠI). V roku 2000 sa v časti detského domova začína s celkovou transformáciou  na detský domov rodinného typu a vznikajú prvé dve „rodinky“. 

Zlomovým bodom v spoločnej existencii DeD a ŠZŠ  bol december 2003, keď došlo k rozdeleniu zariadenia pod dve riaditeľstvá a následne k 1. januáru 2004 delimitácii internátnej časti ŠZS do DeD „Lienka“ a vzniká najväčší DeD na Slovensku s kapacitou 175 detí.

V súčasnosti je v DeD „Lienka“  umiestnených 16 samostatných skupín, z ktorých   8 je už umiestnených mimo hlavnej budovy DeD v 7 rodinných domoch a 1 byte.

 

 

Copyright © 2019 Detský domov LIENKA Veľké Kapušany. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.
Thursday the 21st. Joomla Templates Free. |Vyhlásenie o prístupnosti web stránky| |Ochrana osobných údajov|
Created & Designed by - www.brDesign.eu.
Copyright 2012

©