Nadácia Volkswagen Slovakia - „Pohyblivý interaktívny kútik“

logo stiftung

 

Náš detský domov získal od Nadácie Volkswagen Slovakia grantový finančný príspevok vo výške 2000 € na realizáciu projektu „Pohyblivý interaktívny kútik“.

Realizácia projektu prispeje k rozvoju vedomostí, zručností a návykov detí, ktoré boli a sú umiestňované do detského domova. Vedomosti a zručnosti, ktoré získajú pri vzdelávacích interaktívnych aktivitách zlepši prehľadi v rôznych oblastiach (napr. dopravná výchova, ovládanie technických zariadení a pod./, deti sa jednoduchšie začlenia do reálneho života.

Práca na interaktívnej tabuli prispeje nielen k získaniu všeobecných vedomostí, k zlepšeniu sebarealizácie detí ale zároveň aj k rozvoju motoriky a ďalších oblastí. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie interaktívnej zostavy, detských dopravných značiek a CD zameraných na dopravnú výchovu, rozvoj čítania, písania, poznávanie peňazí a výchovu k manželstvu a rodičovstvu.

Interaktívna technika bude neustále prístupná všetkým deťom v rámci voľnočasových a vzdelávacích aktivít v detskom domove. Vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré deti získajú prostredníctvom interaktívnych cvičení, budú sledovať a využívať v každodennom živote, čo im vytvorí prehľad o veciach doposiaľ neznámych a uľahčí im adaptáciu a začlenenie do spoločnosti. Za účelom prepojenia teórie s praxou, vytvoríme malým deťom prenosné dopravné ihrisko, na ktorom budú praktizovať vedomosti získané interaktívnou edukáciou. 

 

 Za získaný grantový finančný príspevok vo výške 2000 € na realizáciu projektu „Pohyblivý interaktívny kútik“ sme zakúpili interaktívnu zostavu, detské dopravné značky, interaktívne CD.
Nadácia Volkswagen Slovakia nám navyše darovala detské reflexné vesty. Výsledok môžete vidieť na fotkách.

 

V pondelok 10. augusta 2015 sme pripravili našim škôlkárom malé dopravné ihrisko, kde si vyskúšali skutočnú jazdu v cestnej premávke. Učili sme sa správne prechádzať cez cestu, byť pozorný a disciplinovaný. Deti spoznávali dopravné značky a semafor.

Copyright © 2021 Detský domov LIENKA Veľké Kapušany. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.
Friday the 26th. Joomla Templates Free. |Vyhlásenie o prístupnosti web stránky| |Ochrana osobných údajov|
Created & Designed by - www.brDesign.eu.
Copyright 2012

©