Vytlačiť

 

⚠  Od 1.1.2019 sa mení názov zariadenia na Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany.

 

 

Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany je zriadené na účel vykonávania:

  1.      pobytových opatrení - podľa § 45 ods. 1 písm. a)
  2.      ambulantných výchovných opatrení - podľa § 45 ods. 1 písm. b)
  3.   opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovaniu a opakovaniu krízových situácii dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí a porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodových problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom       prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahov (§45, ods. 1, písm. c)

 

Centrum vykonáva:

  1.      pobytové opatrenia súdu
  2.      pobytové opatrenia na základe dohody
  3.      ambulantné výchovné opatrenia - podľa § 45 ods. 1 písm. b)
  4.     iné opatrenia: opatrenia na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú fyzický, psychický a sociálny vývin dieťaťa (podľa §45, ods. 1, písm. c)

 

Detský domov Lienka

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 "CDR Veľké Kapušany plánuje realizovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej
starostlivosti v termíne od 13. 09. 2022 do 22. 11. 2022."

 

 

Dôležitá informácia - verejná vyhláška: Rozhodnutie karanténne opatrenie

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste:

 

 

 

 

Publicita.docx

 

Názov zariadenia Detský domov sa od 1.1.2019 mení na Centrum pre deti a rodiny