⚠  Od 1.1.2019 sa mení názov zariadenia na Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany.

 

 

Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany je zriadené na účel vykonávania:

  1.      pobytových opatrení - podľa § 45 ods. 1 písm. a)
  2.      ambulantných výchovných opatrení - podľa § 45 ods. 1 písm. b)
  3.   opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovaniu a opakovaniu krízových situácii dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí a porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodových problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom       prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahov (§45, ods. 1, písm. c)

 

Centrum vykonáva:

  1.      pobytové opatrenia súdu
  2.      pobytové opatrenia na základe dohody
  3.      ambulantné výchovné opatrenia - podľa § 45 ods. 1 písm. b)
  4.     iné opatrenia: opatrenia na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú fyzický, psychický a sociálny vývin dieťaťa (podľa §45, ods. 1, písm. c)

 

Detský domov Lienka

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležitá informácia - verejná vyhláška: Rozhodnutie karanténne opatrenie

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste:

Informácia o voľ. prac. mieste 9/2021 - sociálny pracovník

Informácia o voľ. prac. mieste 10/2021 - asist. soc. práce

 

 

 

Publicita.docx

 

Názov zariadenia Detský domov sa od 1.1.2019 mení na Centrum pre deti a rodiny

 

 

 

 

Pin It

  dakujeme  

dakujeme      logo NDS 1200px      Logo HD Hugo v texte 1200px

Logo Panta Rhei A     BULK trans       Slovenske Elektrarne

 nadacia pontis       logo fond 300x212       logo sk tesco

22743 SPP nadacia logo 01

 

We use cookies
Táto stránka používa súbory cookies v záujme poskytovania služieb v súlade s Pravidlami na používanie cookies. Podmienky na uchovávanie alebo prístup ku cookies je možné nastaviť vo vašom prehliadači. Viac informácii