Zoznam Interných Noriem Detského domova „Lienka“ Veľké Kapušany

 

 

Pokyn č.1 /2009 o aplikácii zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Interná norma č. IN /2009 – Dopravno- prevádzkový poriadok DeD k 1.1.2009

 

Interná norma č. IN 014/2010 – Zásady na prijmanie a vybavovanie sťažností fyzických osôb a právnických osôb v pôsobnosti UPSVaR v KE

Organizačná smernica č. 2-1/2010 ruší starú z dňa 1.6.2008

 

Interná norma IN č.1/2011 – Zásady pre spracovanie pohľadávok štátu DeD „Lienka“ Veľké Kapušany

 

Interná Smernica upravujúca vykonávanie a zabezpečenie finančnej kontroly v zariadení  DeD „Lienka“ Veľké Kapušany /2005/

 

Interná Smernica Zásady vedenia pokladnice

Interná Smernica Zásady pre obeh /účtovných dokladov/2009/

Interná Smernica zásady účtovania časového rozlíšenia výnosov a nákladov

Interná Smernica zásady tvorby , použitia a účtovania rezerv

Interná Smernica zásady tvorby, používania a účtovania opravných položiek

Interná Smernica Účtovný rozvrh

Interná Smernica Profesionálna náhradná rodina

Interná Smernica Traumatologický plán

Interná Smernica Základné pravidlá pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste

Interná Smernica Pre hospodárenie v samostatných skupinách

Interná Smernica Pre hospodárenie v rodinných domoch

Interná Smernica Pracovný poriadok /2005 a 2010/

Interná Smernica Vnútorný mzdový predpis /2009/

Interná Smernica Kolektívna zmluva /2011/

Smernica pre hospodárenie v Satelitoch DeD „Lienka“ Veľké Kapušany

+ dodatky

Smernica pre hospodárenie v samostatných skupinách – samofinancovanie  DeD „Lienka“ Veľké Kapušany

 

Plán supervízie na rok 2011

 

Registratúrny plán

 

Registratúrny poriadok

 

IN Zásady archivácie a zálohovania údajov DeD „Lienka“ Veľké Kapušany

Metodický pokyn

 

Dokumentácia civilnej ochrany- plán ochrany, karta civilnej ochrany, povodňový plán

 

IN Zásady na vybavovanie sťažností v pôsobnosti DeD „Lienka „Veľké Kapušany v zmysle zákona 9/2010 Z.z o sťažnostiach

 

Prevádzkový poriadok Informačného systému DeD „Lienka“ Veľké Kapušany

 

Bezpečnostný projekt

 

Prevádzkový poriadok HB

 

Prevádzkový poriadok Rodinných domov

 

 

Pin It
"Uvítame vašu pomoc
Ak vám nie je ľahostajný osud našich detí a chcete nám pomôcť, kontaktujte nás.
Vopred ďakujeme.
Číslo Darovacieho účtu: SK11 8180 0000 0070 0041 9073"

 

dakujeme  

dakujeme      logo NDS 1200px      Logo HD Hugo v texte 1200px

Logo Panta Rhei A     BULK trans       Slovenske Elektrarne

 nadacia pontis       logo fond 300x212       logo sk tesco

22743 SPP nadacia logo 01  logo VSE

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Funkčné cookies - sú nevyhnutné na správne fungovanie webstránky, obsahujú súbory cookie ktoré umožňujú základné funkcie. Webové stránky nemôžu fungovať správne bez týchto súborov cookie a môžu byť deaktivované iba zmenou predvolieb prehliadača.
Accept
Decline
Analytické cookies - tieto súbory cookie nám pomáhajú zlepšiť cielenú reklamu.
Accept
Decline
Sociálne zdieľanie cookies - doplnky pre zdieľanie, ktoré vám umožňujú zdieľať určité stránky našich webových stránok v sociálnych médiách. Tieto doplnky umiestňujú súbory cookie, aby ste mohli správne zobraziť, koľkokrát bola stránka zdieľaná.
Accept
Decline