Profesionálna rodina je organizačnou zložkou súčasťou detského domova, v ktorej sa starostlivosť o dieťa poskytuje v domácom prostredí zamestnanca detského domova. V profesionálnej rodine zabezpečuje starostlivosť o deti jeden zamestnanec detského domova alebo manželia, ktorí sú zamestnancami detského domova.

V jednej profesionálnej rodine sa poskytuje starostlivosť najmenej jednému dieťaťu a najviac trom deťom a mladým dospelým, ak sa starostlivosť zabezpečuje jedným zamestnancom detského domova.

Ak sa starostlivosť zabezpečuje manželmi,  ktorí sú zamestnancami detského domova, v jednej profesionálnej rodine sa poskytuje starostlivosť najmenej dvom deťom a najviac šiestim deťom a mladým dospelým.

V našom detskom domove pracuje päť profesionálnych  rodičov, u ktorých je umiestnených  spolu 13 detí.

 

Význam profesionálnej rodiny :

          Dieťa v profesionálnej rodine má možnosť vyrastať v rodinnom prostredí, čo je z hľadiska jeho vývinu veľmi dôležité pre budovanie vzťahov a väzieb.

         Dieťa v profesionálnej rodine vyrastá v prostredí s dostatočnými podnetmi pre jeho vývin.

         Dieťa získava v profesionálnej rodine prirodzeným spôsobom vzory rodinných rol.

         Profesionálna rodina, profesionálny rodič má najväčší význam v tom, že umožňuje dieťaťu stálosť osôb, ktorí dieťaťu zabezpečujú celodennú starostlivosť. Táto forma náhradnej starostlivosti sa  najviac  približuje modelu rodinnej výchovy. 

Pin It
"Uvítame vašu pomoc
Ak vám nie je ľahostajný osud našich detí a chcete nám pomôcť, kontaktujte nás.
Vopred ďakujeme.
Číslo Darovacieho účtu: SK11 8180 0000 0070 0041 9073"

 

dakujeme  

dakujeme      logo NDS 1200px      Logo HD Hugo v texte 1200px

Logo Panta Rhei A     BULK trans       Slovenske Elektrarne

 nadacia pontis       logo fond 300x212       logo sk tesco

22743 SPP nadacia logo 01  logo VSE

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Funkčné cookies - sú nevyhnutné na správne fungovanie webstránky, obsahujú súbory cookie ktoré umožňujú základné funkcie. Webové stránky nemôžu fungovať správne bez týchto súborov cookie a môžu byť deaktivované iba zmenou predvolieb prehliadača.
Accept
Decline
Analytické cookies - tieto súbory cookie nám pomáhajú zlepšiť cielenú reklamu.
Accept
Decline
Sociálne zdieľanie cookies - doplnky pre zdieľanie, ktoré vám umožňujú zdieľať určité stránky našich webových stránok v sociálnych médiách. Tieto doplnky umiestňujú súbory cookie, aby ste mohli správne zobraziť, koľkokrát bola stránka zdieľaná.
Accept
Decline