Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany (do 31. 12. 2018 Detský domov „Lienka“ Veľké Kapušany) je najväčším centrom na Slovensku. Kapacita nášho centra je od 1.10. 2023 186 klientov, ktorí sú umiestnení v 14 samostatne usporiadaných skupinách, 2 skupinách a 10 profesionálnych náhradných rodinách.

  Počet Celková kapacita
Profesionálna náhradná rodina 10 20
Samostatne usporiadaná skupina 13 128
Samostatne usporiadaná skupina pre mladých dospelých       1 6
Skupina pre dobrovoľné pobyty detí a rodičov § 47 ods. 5 písm. c) zákona č. 305/2005 2 24
Priestor pre tehotné ženy a tieto ženy po pôrode a ich deti podľa § 46 odst. 1, písm. c) zákona č. 305/2005 1 8

Sedem samostatne usporiadaných skupín je umiestnených mimo hlavnej budovy v dvoch rodinných domoch v Kráľovskom Chlmci, v štyroch rodinných domoch vo Veľkých Kapušanoch a v jednom rodinnom dome v Pribeníku. Ostatné samostatne usporiadané skupiny ako aj skupiny sú umiestnené v kmeňovej budove vo Veľkých Kapušanoch.

V desiatich profesionálnych náhradných rodinách je momentálne umiestnených 23 detí. Deťom sú v rodinách vytvorené tie najvhodnejšie podmienky pre ich zdravý vývin a rozvoj osobnosti.

Deti z nášho centra navštevujú materské školy, špeciálnu materskú školu, základné školy, SOŠ a OUI, ako aj vysoké školy. V rámci mimoškolských aktivít navštevujú ZUŠ, ako aj množstvo ponúkaných krúžkov v ZŠ a ŠZŠ.

Deti sú vedené získavaniu základných hygienických návykov a zručností, primerane veku sú zapájané do domácich prác, do popredia sa kladie vzťahová oblasť ako súrodenecké väzby, vzťah k rodičom. Deti sú vedené k dodržiavaniu zásad vhodného správania v podmienkach CDR, v škole ako aj na verejnosti.

V jednej samostatnej skupine pracuje 6 zamestnancov, ktorých hlavnou úlohou je pomôcť deťom nájsť zmysel ozajstných hodnôt a získať všetky zručnosti a návyky potrebné na samostatný osobný život, prácu, či založenie rodiny. Deťom je poskytovaná odborná pomoc psychológom, špeciálnym pedagógom ako aj pravidelný kontakt so sociálnymi pracovníkmi.

V priestoroch kmeňovej budovy je zriadená aj ambulancia pre ambulantnú a terénnu formu práce s rodinami a CDR Veľké Kapušany od roku 2019 vykonáva i odbornú metódu Stretnutie rodinného kruhu – jedná sa inovatívny model sociálnej práce s ohrozenou rodinou, ktorého cieľom je zmobilizovať prirodzenú podpornú sieť okolo dieťaťa.

 

Pin It
"Uvítame vašu pomoc
Ak vám nie je ľahostajný osud našich detí a chcete nám pomôcť, kontaktujte nás.
Vopred ďakujeme.
Číslo Darovacieho účtu: SK11 8180 0000 0070 0041 9073"

 

dakujeme  

dakujeme      logo NDS 1200px      Logo HD Hugo v texte 1200px

Logo Panta Rhei A     BULK trans       Slovenske Elektrarne

 nadacia pontis       logo fond 300x212       logo sk tesco

22743 SPP nadacia logo 01  logo VSE

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Funkčné cookies - sú nevyhnutné na správne fungovanie webstránky, obsahujú súbory cookie ktoré umožňujú základné funkcie. Webové stránky nemôžu fungovať správne bez týchto súborov cookie a môžu byť deaktivované iba zmenou predvolieb prehliadača.
Accept
Decline
Analytické cookies - tieto súbory cookie nám pomáhajú zlepšiť cielenú reklamu.
Accept
Decline
Sociálne zdieľanie cookies - doplnky pre zdieľanie, ktoré vám umožňujú zdieľať určité stránky našich webových stránok v sociálnych médiách. Tieto doplnky umiestňujú súbory cookie, aby ste mohli správne zobraziť, koľkokrát bola stránka zdieľaná.
Accept
Decline