Detský domov „Lienka“ spája svoju bohatú históriu s osobitnou školou (OŠI; neskôr špeciálna základná škola) vo Veľkých Kapušanoch. Prvé 2 triedy osobitnej školy boli založené už v roku 1952. Postupne sa rozrastal počet tried i žiakov a v roku 1962 bola škola rozšírená na internátnu školu, pričom tu už boli umiestňovaní, okrem žiakov, ktorí boli na týždenných pobytoch, i deti s nariadenou ústavnou výchovou. V roku 1969 ma OŠI už 125 žiakov a 60 zamestnancov. Postupne sa škola rozrastala nielen počtom žiakov, ale i priestorovo. V roku 1978 už má škola  16 tried, 155 žiakov a 74 zamestnancov.

V roku 1988 sa pre potreby OŠI odkúpila novostavba ubytovne Slovnaftu – Vojany, ktorá sa následne zrekonštruovala a v roku 1991 sa do novej výškovej budovy nasťahovalo 180 detí OŠI s nariadenou ústavnou výchovou a o dva roky neskôr i 26 detí z detského domova v Kašove. 

Od roku 1992 zariadenie dostalo právnu subjektivitu a v roku 1994 štatút detského domova s názvom Lienka. V roku 1997 sa zariadenie rozdelilo pod 2 rezorty: rezort sociálny a rezort školstva a vznikajú dve organizácie pod jedným vedením – DeD „Lienka“ a Špeciálna základná škola internátna (ŠZŠI). V roku 2000 sa v časti detského domova začína s celkovou transformáciou  na detský domov rodinného typu a vznikajú prvé dve „rodinky“. 

Zlomovým bodom v spoločnej existencii DeD a ŠZŠ  bol december 2003, keď došlo k rozdeleniu zariadenia pod dve riaditeľstvá a následne k 1. januáru 2004 delimitácii internátnej časti ŠZS do DeD „Lienka“ a vzniká najväčší DeD na Slovensku s kapacitou 175 detí.

Naďalej sa pokračovalo v transformácii DeD na DeD rodinného typu a koncom roka 2004 boli sprevádzkované prvé 2 rodinné domy v Kráľovskom Chlmci, ďalšie v rokoch 2005, 2006, 2010, 2011 a 2012

Okrem priestorovej transformácie sa v roku 2009 pristúpilo i k zmene hospodársko-ekonomických podmienok, vytvoril sa systém prideľovania, hospodárenia a zúčtovania pridelených prostriedkov pre samostatné skupiny – samostatné skupiny prešli na systém samofinancovania a vytvorila sa i samostatná skupina pre maloleté matky s deťmi.

V rámci zmien v personálnej štruktúre DeD v júli 2009 prijal prvého profesionálneho rodiča, do konca roku sa ich počet rozrástol na 3. V ďalších dvoch rokoch došlo k zvyšovaniu počtu profesionálnych rodín až na súčasných 10, a odbúral sa obslužný personál, posilnil sa odborný tím DeDa počet  pracovníkov v samostatných skupinách. Pozornosť sa venovala i zvyšovaniu odbornosti zamestnancov prostredníctvom rôznych vzdelávacích a výcvikových programov.

K posledným organizačným zmenám došlo v marci 2019 v závislosti so zmenami formy práce v centrách pre deti a rodiny. Bola vytvorená skupina pre dobrovoľné pobyty detí a rodičov a pre tehotné ženy a tieto ženy po pôrode a ich deti. Celková kapacita zariadenia sa zvýšila na 191 klientov a počet úväzkov vzrástol na 131.

 

 

Pin It
"Uvítame vašu pomoc
Ak vám nie je ľahostajný osud našich detí a chcete nám pomôcť, kontaktujte nás.
Vopred ďakujeme.
Číslo Darovacieho účtu: SK11 8180 0000 0070 0041 9073"

 

dakujeme  

dakujeme      logo NDS 1200px      Logo HD Hugo v texte 1200px

Logo Panta Rhei A     BULK trans       Slovenske Elektrarne

 nadacia pontis       logo fond 300x212       logo sk tesco

22743 SPP nadacia logo 01  logo VSE

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Funkčné cookies - sú nevyhnutné na správne fungovanie webstránky, obsahujú súbory cookie ktoré umožňujú základné funkcie. Webové stránky nemôžu fungovať správne bez týchto súborov cookie a môžu byť deaktivované iba zmenou predvolieb prehliadača.
Accept
Decline
Analytické cookies - tieto súbory cookie nám pomáhajú zlepšiť cielenú reklamu.
Accept
Decline
Sociálne zdieľanie cookies - doplnky pre zdieľanie, ktoré vám umožňujú zdieľať určité stránky našich webových stránok v sociálnych médiách. Tieto doplnky umiestňujú súbory cookie, aby ste mohli správne zobraziť, koľkokrát bola stránka zdieľaná.
Accept
Decline